Regulamin stacji ładowania

Regulamin stacji ładowania samochodów elektrycznych

 • Regulamin korzystania ze stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu Kocierz Resort w Targanicach

  §1

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania ze stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu Hotelu Kocierz Resort, ul. Beskidzka 206, 34-120 Targanice („Parking”).

  2. Regulamin został ustanowiony przez Zarząd Spółki LS Invest Sp. z o.o., która jest właścicielem Hotelu Kocierz Resort („Hotel”). Regulamin może być w każdym czasie zmieniony.

  3. Na terenie Parkingu znajdują się dwie (2) oznakowane stacje ładowania samochodów elektrycznych, każde obejmujące infrastrukturę techniczną oraz wydzielone miejsca parkingowe przeznaczone na ustawienie samochodu. Stacje pomimo oznakowania marką Porsche przeznaczone są dla elektrycznych samochodów osobowych wszelkich marek („Stacje ładowania”) posiadających adekwatne gniazdo ładowania (Type 2) lub odpowiednią przejściówkę.

  4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające ze Stacji ładowania. Samochody osób, które naruszają postanowienia Regulaminu mogą zostać usunięte przez Hotel z miejsc przy Stacjach ładowania.

  5. Każda osoba kierująca samochodem poprzez wjazd na teren Stacji ładowania wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu, zobowiązuje się do ich przestrzegania i ponosi odpowiedzialność wobec Hotelu za stosowanie się do Regulaminu.

  §2

  1. Korzystanie ze Stacji ładowania jest dopuszczalne przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

  2. Rozpoczęcie ładowania możliwe jest po uprzednim kontakcie z recepcją hotelu (tel. +33 8750600)

  3. Stacje ładowania są przeznaczone wyłącznie do ładowania elektrycznych samochodów osobowych t.j. samochodów z napędem elektrycznym (BEV) lub samochodów hybrydowych z funkcją ładowania baterii (PHEV), a wyznaczone przy nich miejsca nie mogą być wykorzystywane do parkowania innych samochodów lub innych pojazdów.

  4. Cennik stacji ładowania samochodów elektrycznych:

  a. Goście hotelowi – 25 zł (50% zniżki) za fakt podłączenia do stacji (nielimitowana energia oraz czas korzystania) za okazaniem w recepcji karty hotelowej i/lub potwierdzeniu nazwiska i numeru pokoju.
  b. Goście niekorzystający z usług noclegowych, a korzystających z innych usług Kocierz Resort – 50 zł za fakt podłączenia do stacji (nielimitowana energia oraz czas korzystania).
  c. Kierowcy samochodów elektrycznych marki Porsche, korzystający z usług hotelu – bezpłatnie po potwierdzeniu w recepcji hotelowej.
  d. Hotel może w każdym czasie uniemożliwić korzystanie ze Stacji ładowania osobom, które nie są do tego uprawnione (nie korzystają z usług Kocierz Resort), nie zgłosiły faktu ładowania w recepcji lub nie uiściły opłaty

  5. Opłatę pobiera się przed rozpoczęciem ładowania

  §3

  Podstawowe zasady korzystania ze Stacji ładowania obejmują:

  1. Korzystanie ze Stacji ładowania możliwe jest wyłącznie w trakcie ładowania samochodu.

  2. Aby uruchomić ładowanie należy samodzielnie podłączyć wtyczkę Stacji ładowania do samochodu.

  3. Bezwzględny zakaz korzystania ze Stacji ładowania przez:

  a. Samochody przewożące materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
  b. Samochody pełniące funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie działalności handlowej na Parkingu,
  c. Samochody o napędzie spalinowym, w tym hybrydowym bez funkcji ładowania.
  4. Zakaz pozostawiania zwierząt w samochodzie na terenie Stacji ładowania,

  5. Ustawienie samochodu na terenie wyznaczonego miejsca przy Stacji ładowania, unieruchomienie go, wyłączenie silnika i świateł, zamknięcie okien, drzwi oraz bagażnika.

  6. Samodzielne zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą lub włamaniem przez osobę kierującą danym pojazdem.

  7. Pozostawienie wtyczki Stacji ładowania po zakończeniu ładowania w miejscu do tego przeznaczonym (gniazdo z boku stacji ładowania).

  §4

  1. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę techniczną Stacji ładowania.

  2. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Stacji ładowania, jak również w razie wątpliwości co do sposobu korzystania ze Stacji ładowania, należy niezwłocznie powiadomić recepcję Kocierz Resort.

  §5

  Zarządca nie ponosi odpowiedzialności:

  1. Za skutki korzystania ze Stacji ładowania niezgodnie z przeznaczeniem lub Regulaminem

  2. Za jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu Stacji ładowania; każda ze Stacji ładowania może być w każdym czasie, czasowo lub stale, wyłączona z eksploatacji.

  3. Za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży (włamania, rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia samochodów znajdujących się na terenie Stacji ładowania, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

  4. Za skutki działania osób trzecich.

  §6

  1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu Hotel może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie samochodu ze Stacji ładowania, bądź zastosowania blokady mechanicznej samochodu.

  2. W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik samochodu zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem samochodu ze Stacji ładowania oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru samochodu przez użytkownika poprzez wniesienie opłaty w wysokości 500 zł.

  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem ze Stacji ładowania.

ul.Beskidzka 206, Targanice,

34-120 Andrychów

woj. małopolskie

Rezerwacje indywidualne

hotel@kocierz.pl

tel: 33 875 06 00

Biznes

biznes@kocierz.pl

tel: 33 875 06 27

tel: 33 875 06 28

Wesela i przyjęcia okolicznościowe

wesela@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 17

tel: +48 33 875 06 29

SPA Kocierz

spa@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 31

Karczma

karczma@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 10

Marketing i reklama

marketing@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 55