Regulamin SPA

Regulamin SPA

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług w SPA Kocierz.
 • Wstęp do SPA Kocierz jest możliwy tylko po zapoznaniu się z regulaminem.
 • Dzieci do lat 16 mogą przebywać w SPA Kocierz tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci są zobowiązane do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów SPA Kocierz.
 • Młodzież do lat 18 może korzystać z usług SPA Kocierz tylko za zgodą rodzica
  lub opiekuna prawnego.
 • Na terenie SPA Kocierz zabrania się:
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  • używania tytoniu
  • używania narkotyków
  • wprowadzania zwierząt
  • handlu i akwizycji
 • Pracownik SPA Kocierz może odmówić wykonania zabiegu w przypadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych używek.
 • SPA Kocierz poleca klientom rezerwację zabiegów na kilka dni przed ich planowanym terminem.
 • W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji klient może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc.
 • Rezerwacja wykonania usługi następuje po sprawdzeniu przez pracownika danego terminu i potwierdzeniu rezerwacji słownie lub jeśli klient skontaktował się za pomocą poczty elektronicznej – pisemnie.
 • Przed przystąpieniem do zabiegów SPA prosimy o zapoznanie się z etykietą SPA dostępną w cenniku SPA Kocierz.
 • Rezerwacja jest ważna maksymalnie 10 min. W przypadku nieprzybycia na umówiony zabieg, niepoinformowania recepcji SPA o odwołaniu zabiegu co najmniej 3 godziny przed jego planowanym wykonaniem Klient zostanie obciążony kwotą w wysokości 40% wartości ustalonego zabiegu, a w przypadku nie ustalenia rodzaju zabiegu kwotą 100zł.
 • SPA Kocierz zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia wynikających z przyczyn technicznych lub innych okolicznościowych zdarzeń.
 • Za zniszczenia majątku SPA spowodowane działaniem klienta, pełną odpowiedzialność finansową ponosi klient.
 • Promocje nie łączą się z innymi promocjami.
 • Karta Klienta SPA Kocierz upoważnia do skorzystania tylko i wyłącznie właściciela karty.
 • W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje
 • Manager SPA Kocierz.
 • SPA Kocierz jest otwarte codziennie od 10.00 do 20.00.
 • Regulamin obowiązuje od 01 marca 2008 do odwołania.

ul.Beskidzka 206, Targanice,

34-120 Andrychów

woj. małopolskie

Rezerwacje indywidualne

hotel@kocierz.pl

tel: 33 875 06 00

Biznes

biznes@kocierz.pl

tel: 33 875 06 27

tel: 33 875 06 28

Wesela i przyjęcia okolicznościowe

wesela@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 17

tel: +48 33 875 06 29

SPA Kocierz

spa@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 31

Karczma

karczma@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 10

Marketing i reklama

marketing@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 55