Regulamin basenu

Regulamin basenu

 • Administratorem basenu jest właściciel kompleksu hotelowego Kocierz Resort – LS Invest Group Sp. z o.o.. z siedzibą w Andrychowie.
 • Basen jest czynny dla gości hotelowych oraz gości indywidualnych przez cały tydzień
  w godzinach od 08.00 do 21.00.
 • Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.
 • Głębokości basenu wynosi od 90 cm do 140 cm.
 • Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem basenu oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania znajdujących się na nim urządzeń.
 • Wstęp na basen odbywa się na podstawie identyfikatora Elektronicznego Systemu obsługi klienta.
 • Jednorazowo przebywać na basenie może 30 osób, przekroczenie ilości osób na basenie wiąże się z jego blokadą.
 • Dzieci do lat 15 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłych.
 • Przed wejściem do szatni należy bezwzględnie zmienić obuwie na klapki basenowe.
 • Wchodzący na pływalnię obowiązani są do skorzystania z szatni głównej, pozostawienia tam okrycia oraz skorzystania z prysznica.
 • Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej.
 • Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,
  • wprowadzania i przebywania zwierząt,
  • wstępu osobom których stan wyraźnie wskazuje na stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem innych środków odurzających,
  • wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia lub narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.
 • Na terenie hali basenowej obowiązuje zakaz:
  • spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
  • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie basenu,
  • zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,
  • używania mydła i innych środków chemicznych,
 • Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.
 • Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na basenie administrator basenu nie ponosi odpowiedzialności.
 • Odpłatność za basen pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku wyproszenia z basenu, na skutek niestosowania się do regulaminu uiszczone opłaty nie będą zwracane.
 • Za zniszczenie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu basenu, a także niestosujące się do zaleceń ratowników lub innych pracowników Administratora basenu będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
 • SPA Kocierz nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu.
 • Przed skorzystaniem z basenu niezbędne jest pozostawienie rzeczy w szatni, w zamykanych szafkach; rzeczy wartościowe należy pozostawić w depozycie w recepcji hotelu. Za rzeczy pozostawione na terenie basenu, poza zakresem opisanym w niniejszym punkcie, Administrator basenu nie odpowiada.
 • Skargi i wnioski dotyczące korzystania z basenu należy zgłaszać w recepcji SPA.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.9.11.2015r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach, klient ma prawo wglądu do aktualnych badań wody dostępnych w recepcji SPA.
 • Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy. W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić ratowników lub obsługę obiektu. Telefony alarmowe:
  • Pogotowie 999/112
  • Straż 998
  • Policja 997
 • Kotel & SPA Kocierz zastrzega sobie prawo do blokowania wejść gości z zewnątrz z powodu przekroczenia liczby osób korzystających z strefy wellness.
 • Korzystanie z pływalni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu.

ul.Beskidzka 206, Targanice,

34-120 Andrychów

woj. małopolskie

Rezerwacje indywidualne

hotel@kocierz.pl

tel: 33 875 06 00

Biznes

biznes@kocierz.pl

tel: 33 875 06 27

tel: 33 875 06 28

Wesela i przyjęcia okolicznościowe

wesela@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 17

tel: +48 33 875 06 29

SPA Kocierz

spa@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 31

Karczma

karczma@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 10

Marketing i reklama

marketing@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 55