Regulamin "ŁAPY W GÓRY"

Regulamin “ŁAPY W GÓRY – Kocierz DogTrekking”

I. Cel dogtrekkingu·

Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
· Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

II. Nazwa imprezy
ŁAPY W GÓRY – Kocierz DogTrekking

III. Organizator
LS invest Group Sp. z o.o.
ul. Krakowska 61
34-120 Andrychów

IV. Kontakt
Oficjalna strona internetowa:
https://kocierz.pl/lapy-w-gory/
Oficjalny mail:
lapywgory@kocierz.pl

V. Termin
30.12.2023

VI. Limit zgłoszeń
Organizator przewiduje limit 100 pakietów startowych

VII. Formuła dogtrekkingu
Po zgłoszeniu do udziału w dogtrekkingu oraz dokonaniu opłaty startowej Organizator wysyła do uczestnika mailowe potwierdzenie uczestnictwa. Pakiety startowe będą do odbioru w dzień zawodów w Baciarskiej Chacie od godz. 9:00. Zadaniem uczestników jest pokonanie trasy spod Baciarskiej Chaty przy Kocierz Resort do Chatki na Potrójnej ( link do trasy: https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.7778470,19.3167070;49.7785100,19.3685170#49.77840/19.36838/12 ) w dniu wskazanym przez Organizatora. Dogtrekking rozpoczyna się o 10:00 spotkaniem przygotowawczym. Ok. 11:00-11:30 nastąpi wyjście na Potrójną. Nie będzie pomiaru czasu, nie będzie także limitu czasu na pokonanie trasy (ograniczeniem jest ukończenie trasy w podanym dniu). Po zakończeniu dogtrekkingu i okazaniu dokumentacji ze swojego startu ( pieczątka z Chatki na Potrójnej ), uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal z uczestnictwa.

VIII. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem będzie osoba, która spełni następujące warunki:
· dokona zgłoszenia on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, opublikowanego na stronie internetowej: www.kocierz.pl/lapy-w-gory
· spełni i zaakceptuje warunki regulaminu
· wniesie opłatę startową na konto organizatora do 24h od otrzymania linku do płatności

2. Prawo do startu w DogTrekkingu mają osoby:
· które ukończyły 18 lat,
· w przedziale wieku 15-18 lat dopuszczalny jest start za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (zgodę opiekun musi wysłać osobiście, z własnego adresu e-mail, na adres e-mail Organizatora.
· poniżej 15 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku Uczestników niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
4. Dokonując zgłoszenia Uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
· Zapoznałem się z treścią Regulaminu wydarzenia ŁAPY W GÓRY! – Kocierz DogTrekking i akceptuję jego postanowienia.
· Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność (w przypadku Uczestników niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
· Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do startu w dogtrekkingu.
· Oświadczam, że mój pies nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych aby przejść wybraną przeze mnie trasę oraz posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
· Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe.
· Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych, ujętymi w pkt. XXI niniejszego Regulaminu i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.
· Zobowiązuję się do przekazania Organizatorowi dokumentacji ze swojego startu na zasadach określonych w pkt. XVIII niniejszego Regulaminu.
· Nadesłane przeze mnie zdjęcia, nagrania filmowe, wszelkie relacje z wydarzenia, wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora i oficjalnych sponsorów i partnerów wydarzenia.

IX. Psy
Do udziału w dogtrekkingu dopuszcza się psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.
Pies biorący udział w trekkingu powinien mieć ukończone 12 miesięcy i być zaczipowany.
Pies poniżej roku życia może wziąć udział w trekkingu jedynie pod warunkiem posiadania przez Opiekuna zaświadczenia o braku przeciwwskazań [od weterynarza] do startu psa w trekkingu górskim, zimowym na dystansie ok.8 km.
Możliwość wzięcia udziału w evencie należy uzależnić od możliwości psa – jego wieku, stanu zdrowia, kondycji. Uczestnik oświadcza, że pies z którym startuje (lub psy) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych aby przejść wybraną przez niego trasę.
Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
Wszystkie psy biorące udział w dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,kaszlu kennelowym i odrobaczeniu.
Zabrania się startu psa z obrożą,kolczatką, obrożą zaciskową, półzaciskową, obrożą elektroniczną, kantarem. Pies biorący udział w evencie powinien podczas całego trekkingu być prowadzony przez przewodnika – opiekuna na smyczy i szelkach [rekomendujemy zestawy dogtrekkingowe], która nie powinna przekraczać 3 metrów długości po rozciągnięciu.
Rekomendujemy by każdy uczestnik miał kaganiec w plecaku oraz apteczkę dla psa oraz minimum 1 buta dla psa.
Podczas dogtrekkingu zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
Przewodnik, będący opiekunem zwierzęcia, powinien zadbać o jedzenie oraz picie dla psa na trasę według własnego uznania.
W przypadku zaobserwowania zachowania psa mogącego zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników imprezy, organizator może nie dopuścić takiego psa do startu i ma prawo zażądać opuszczenia miejsca imprezy.
Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa w trakcie trwania imprezy odpowiada przewodnik, będący opiekunem zwierzęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.

X. UCZESTNIK NA 2 ŁAPACH
1. Rekomendujemy wygodne, nieśliskie buty, raczki na ewentualny lód, stuptuty na ewentualny wysoki śnieg, kijki trekkingowe i termos z rozgrzewającą herbatą na drogę.
2. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli zajdzie potrzeba użycia raczków ze względu na psie łapy.

XI. Pakiet startowy i świadczenia dla Uczestników
1. Każdy pakiet startowy zawiera:
· numer startowy
· 2 bony gastronomiczne
· wlepka

2. Każdy Uczestnik, który wróci z odbitą pieczątką na start, otrzyma pamiątkowy medal.

XII. Opłaty startowe
1. Cena pakietu startowego w kategorii indywidualnej i rodzinnej (z jednym zestawem pakietowym) wynosi 109zł.
Uczestnicy mają możliwość wykupienia dodatkowych pakietów dla każdego członka rodziny (bez dodatkowych numerów startowych). Ilość dodatkowych pakietów startowych wynosi maksymalnie 4 i nie może być większa niż ilość zgłoszonych członków rodziny. Cena dodatkowego pakietu bez medalu to 79zł. Cena pakietu z medalem dla dziecka do lat 12 to 79zł. Cena pakietu bez medalu dla dziecka do lat 12 to 49zł.

2. Opłatę startową należy wnieść na konto Organizatora najpóźniej na 7 dni przed datą dogtrekkingu (decyduje data księgowania wpłaty na koncie Organizatora).
3. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
4. W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko osoby + imię psa, za których dokonywana jest opłata oraz „Łapy w góry! KOCIERZ DOGTREKKING”, np. Jan Kowalski, Burek, KOCIERZ DOGTREKKING. W przypadku opłaty za więcej niż jedną osobę, należy dopisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników.

5. Numer konta na które należy dokonywać opłat startowych:
BPS SA Bank Polskiej Spółdzielczości
PL 53 1930 1767 2600 0601 3976 0003 PLN
Konto do wpłat walutowych:
GBP: PL 87 1020 2430 0000 8202 0044 2483
EUR: PL 72 1020 2430 0000 8802 0044 2459

6. W przypadku dokonania przelewu po terminie, Organizator ma prawo anulować zgłoszenie. Uczestnik zostanie o tym poinformowany drogą mailową oraz otrzyma zwrot środków na konto, z którego została dokonana wpłata, w terminie do 14 dni po dacie organizacji dogtrekkingu.
7. Weryfikacja opłat startowych zostanie przeprowadzona na 5 dni przed datą organizacji dogtrekkingu. Po weryfikacji informacje o wniesionych opłatach zostaną zamieszczone na liście startowej

ul.Beskidzka 206, Targanice,

34-120 Andrychów

woj. małopolskie

Rezerwacje indywidualne

hotel@kocierz.pl

tel: 33 875 06 00

Biznes

biznes@kocierz.pl

tel: 33 875 06 27

tel: 33 875 06 28

Wesela i przyjęcia okolicznościowe

wesela@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 17

tel: +48 33 875 06 29

SPA Kocierz

spa@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 31

Karczma

karczma@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 10

Marketing i reklama

marketing@kocierz.pl

tel: +48 33 875 06 55