Znajdź nas

Regulamin Basenu

zobacz dalej
Start Regulamin Basenu

REGULAMIN BASENU SPA KOCIERZ

 1. Administratorem basenu jest właściciel kompleksu hotelowego Hotel & SPA Kocierz – STANPOL sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie.
 2. Basen jest czynny dla gości hotelowych oraz gości indywidualnych przez cały tydzień
  w godzinach od 08.00 do 21.00.

 3. Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

 4. Głębokości basenu wynosi od 90 cm do 140 cm.

 5. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem basenu oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania znajdujących się na nim urządzeń.

 6. Wstęp na basen odbywa się na podstawie identyfikatora Elektronicznego Systemu obsługi klienta.

 7. Jednorazowo przebywać na basenie może 30 osób, przekroczenie ilości osób na basenie wiąże się z jego blokadą.

 8. Dzieci do lat 15 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłych.

 9. Przed wejściem do szatni należy bezwzględnie zmienić obuwie na klapki basenowe.

 10. Wchodzący na pływalnię obowiązani są do skorzystania z szatni głównej, pozostawienia tam okrycia oraz skorzystania z prysznica.

 11. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej.

 12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  - spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  - palenia tytoniu,
  - wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  - hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,
  - wprowadzania i przebywania zwierząt,
  - wstępu osobom których stan wyraźnie wskazuje na stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem innych środków odurzających,
  - wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia lub narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.

 13. Na terenie hali basenowej obowiązuje zakaz:
  - spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
  - konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie basenu,
  - zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,
  - używania mydła i innych środków chemicznych,

 14. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.

 15. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na basenie administrator basenu nie ponosi odpowiedzialności.

 16. Odpłatność za basen pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku wyproszenia z basenu, na skutek niestosowania się do regulaminu uiszczone opłaty nie będą zwracane.

 17. Za zniszczenie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu basenu, a także niestosujące się do zaleceń ratowników lub innych pracowników Administratora basenu będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

 19. SPA Kocierz nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu.

 20. Przed skorzystaniem z basenu niezbędne jest pozostawienie rzeczy w szatni, w zamykanych szafkach; rzeczy wartościowe należy pozostawić w depozycie w recepcji hotelu. Za rzeczy pozostawione na terenie basenu, poza zakresem opisanym w niniejszym punkcie, Administrator basenu nie odpowiada.

 21. Skargi i wnioski dotyczące korzystania z basenu należy zgłaszać w recepcji SPA.

 22. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.9.11.2015r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach, klient ma prawo wglądu do aktualnych badań wody dostępnych w recepcji SPA.

 23. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy. W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić ratowników lub obsługę obiektu. Telefony alarmowe:

Pogotowie 999/112

Straż 998

Policja 997

 

 

24.Kotel & SPA Kocierz zastrzega sobie prawo do blokowania wejść gości z zewnątrz z powodu przekroczenia liczby osób korzystających z strefy wellness.

25.Korzystanie z pływalni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu.

 

Dyrekcja HOTEL&SPA „Kocierz”

 

Kocierz Hotel&SPA

ul.Beskidzka 206, Targanice,
34-120 Andrychów
woj. małopolskie

Tel: 33 *** pokaż

Docenili nas

Akceptujemy karty

Piwnica Rycerska

Zapraszamy do naszego drugiego hotelu
www.rycerska.pl

Newsletter

LS Invest Group Sp. z o.o., ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów,
NIP 551-26-39-216, Regon 382832730,
KRS 0000776659, Kapitał zakładowy: 20 000 000,00 zł

Firma STANPOL Sp. z o.o. w dniu 25.01.2021r. otrzymała z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Subwencję Finansową z programu Tarcza Finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla polskich firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Bank Polskiej Spółdzielczości:
IBAN: PL 07 8110 0000 2001 0038 0160 0002, S.W.I.F.T code POLUPLPR

Bank Spółdzielczy w Andrychowie:
Nr konta: 07 8110 0000 2001 0038 0160 0002

Girl in a jacket