wiosna
Zmień porę roku

Znajdź nas

Regulamin Festiwalu Tanecznego

zobacz dalej
Start Regulamin Festiwalu Tanecznego

Organizatorzy

Hotel & SPA Kocierz

ul. Beskidzka 206 Targanice,

34-120 Andrychów, tel.: +48 33 875 06 00

www.kocierz.pl
tel: 694 497 331,
e-mail: a.sabuda@kocierz.pl

 

Termin i miejsce

23.03.2019 Klub K2, Sala Kocierzanka godz. 10:00

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczestnicy domów kultury, prywatnych szkół tanecznych i fitnessowych, stowarzyszeń, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, niepublicznych szkół tanecznych.

Kategorie taneczne i przebieg konkursu

SOLO

 • Solo 4-6 lat
 • Solo 7-10 lat
 • Solo 11-13 lat
 • Solo 14-16 lat
 • Solo Open 17lat i powyżej

 

DUET

 • Duet 4-6 lat
 • Duet 7-10 lat
 • Duet 11-13 lat
 • Duet 14-16 lat
 • Duet Open 17lat i powyżej

 

ZESPOŁY

 • Zespół 4-6 lat
 • Zespół 7-10 lat
 • Zespół 11-13 lat
 • Zespół 14-16 lat
 • Zespół Open 17lat i powyżej

 

Soliści, duety i zespoły w tej kategorii prezentują jeden układ taneczny do 4,0 minut. Na zakończenie dnia konkursu podane zostaną wyniki i nastąpi rozdanie nagród.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie tanecznym jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu na adres mail: a.sabuda@kocierz.pl, wpłacenie Akredytacji w terminie do 11 marca 2019, oraz przesłanie podkładów muzycznych, w terminie do 11.03.2019, w formacie pliku mp3, na adres: a.sabuda@kocierz.pl w treści maila – kat. taneczna – kat. wiekowa – nazwa szkoły – imię i nazwisko – tytuł prezetacji wpłata akredytacji, w wysokości:

 • Solo: 40 zł
 • Duet: 60 zł
 • Zespół: 10 zł za osobę

Bank Spółdzielczy w Andrychowie: Nr konta: 07 8110 0000 2001 0038 0160 0002

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 11 marca 2019 r. Po tym terminie, opłata za uczestnictwo wzrasta o 50%.

Komisja konkursowa przyzna I MIEJSCE w poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych; dodatkowo może, ale nie musi przyznać nagrodę Grand Prix oraz wyróżnienia i nagrody specjalne. Nagrody przyznane przez Komisję to statuetki wraz z dyplomem.

 

Oświadczenia

Zgłaszający oświadcza, że:

Podane dane na karcie zgłoszenia uczestników są prawdziwe i aktualne, zgłoszona prezentacja nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw osobistych odpowiada Zgłaszający.

Zgłaszający wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika w związku z udziałem w konkursie tanecznym na Kocierzu, wyraża również zgodę na fotografowanie i filmowanie Konkursu przez Organizatora dla potrzeb dokumentacji i prezentacji w mediach, a także prawo fotografowania prezentacji oraz uczestników,

Zgłaszający wyraża nieodpłatną, bezwarunkową i bezterminową zgodę na rejestrację prezentacji tanecznych podczas Konkursu w zakresie: rejestracji telewizyjnej, nadawania oraz reemisji, utrwalania, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci Internet, publicznego odtwarzania, wyświetlania.

Informacje ogólne

 • Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny
 • Uczestnicy pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia
 • Każdy uczestnik konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający jego wiek
 • O zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika
 • Kategorię wiekową przekraczać może maksymalnie 20% grupy
 • Minimalna liczba członków zespołu tanecznego wynosi 3 osoby
 • Uczestnicy lub instytucje delegujące muszą zapewnić opiekę swoim podopiecznym
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobach
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej
 • Organizator zapewnia udostępnienie garderób
 • Miejsca parkingowe są bezpłatne
 • Wszystkie osoby w zespole muszą spełniać wymogi wiekowe według przyjętych kryteriów, w przeciwnym wypadku grupa zostanie przesunięta do wyższej kategorii wiekowej
 • Uczestnicy mogą wprowadzać dodatkowe elementy scenograficzne, jednak tylko takie, które są w stanie sami obsłużyć i które zmieszczą się na parkiecie
 • W karczmie hotelowej jest możliwość zamówienia posiłków dla grup tanecznych za dodatkową opłatą, rezerwacja stolików tel: 33 875 06 10

Dane techniczne

 • Parkiet o wymiarach 11x7m
 • Zespoły, soliści i duety zobowiązani są do przygotowania dodatkowych nagrań (muzyki) do układów tanecznych i w razie potrzeby przekazanie ich organizatorowi.
 • Nośnik (pendrive) powinien zawierać muzykę tylko jednej choreografii w pliku podpisanym tak jak przy zgłoszeniu.
 • Wszelkie zmiany należy zgłaszać do organizatora, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem konkursu.

Kontakt

Koordynator Konkursu
Anna Sabuda
a.sabuda@kocierz.pl
tel: 694 497 331

Kocierz Hotel & SPA
ul. Beskidzka 206 Targanice,
34-120 Andrychów, tel.: +48 33 875 06 00

 

Kocierz Hotel&SPA

ul.Beskidzka 206, Targanice,
34-120 Andrychów

Tel: +48 *** pokaż

Docenili nas

Akceptujemy karty

Piwnica Rycerska

Zapraszamy do naszego drugiego hotelu
www.rycerska.pl

Newsletter

Stanpol Sp. z o.o., ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów,
NIP 551-22-82-808, Regon 356293762,
KRS 0000016632, Kapitał zakładowy: 6 024 000,00 zł

Bank Polskiej Spółdzielczości:
IBAN: PL 07 8110 0000 2001 0038 0160 0002, S.W.I.F.T code POLUPLPR

Bank Spółdzielczy w Andrychowie:
Nr konta: 07 8110 0000 2001 0038 0160 0002